Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że realizuje od 1.04.2019 r. (do wykorzystania środków finansowych) bezpłatne programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego powyżej 18 roku życia, finansowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

logo szpital chrzanow

Realizowane programy:

  1. Program profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla kobiet i mężczyzn. Krew do badania pobierana jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, pawilon B, I piętro, Pacjenci winni zgłosić się na czczo, bez skierowania.
  2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla mężczyzn. Krew do badania PSA, pobierana jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, pawilon B, I piętro, . Mężczyźni winni zgłosić się na czczo, bez skierowania.
  3. Program profilaktyki chorób tarczycy dla kobiet i mężczyzn. Krew do badania pobierana jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, pawilon B, I piętro. Pacjenci winni zgłosić się na czczo, bez skierowania.

Termin badania należy ustalić w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, osobiście lub telefonicznie (32) 624-74-51 w dni robocze w godz. 12:00 – 13:00.

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. realizuje bezpłatne programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj:

  1. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy, który obejmuje badania mammograficzne u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. urodzonych w latach 1950-1969), ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie poddawały się badaniu lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania kolejnej mammografii po upływie roku. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pawilon B, I piętro, tel. 32 624 74 14 w dniach od poniedziałku do piątku: 8.00 - 14.00.

  1. Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki, który adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. urodzonych w latach 1950-1969) skierowanych z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja i postawienie diagnozy.

 

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Centralnej Rejestracji tel. (032) 624 75 36, 624 75 37, w godz: 07.00 -17.00. Porada udzielana jest bezpłatnie w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ul. Topolowa 16 w Poradni Onkologicznej, pawilon D, parter, w dniach: poniedziałek: 10.00 - 17.40, środa: 8.00 -14.30.

  1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (tj. urodzone w latach 1994-1960). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 32 624 75 41 w dniach:, wtorek: 09.00 - 12.00, środa: 10.00 - 13.00, czwartek: 10.00 - 14.00, piątek: 8.00 -12.00. 

  1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki, który obejmuje badanie kolposkopowe, pobranie wycinków do badania histopatologicznego, postawienie diagnozy.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 32 624 75 41 w dniach:, poniedziałek: 11.00-11.30, środa: 09.30 - 10.00, czwartek: 09.30 - 10.00, piątek: 08.00- 10.00.

Przy zapisie na w/w badania należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, przynależność do NFZ.

 

więcej informacji na stronie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.