W Urzędzie Miasta w Trzebini można składać wnioski o dofinansowanie kastracji lub sterylizacji psów oraz kotów. Gmina pokrywa 50 proc. kosztów zabiegu.

pies

Za sterylizację suki trzeba zapłacić przynajmniej kilkaset złotych. Podobnie za kastrację psa. Część właścicieli zwierząt, z uwagi na koszty, rezygnuje z zabiegów. To czasem kończy się niechcianymi szczeniętami lub kociętami, którym później trudno znaleźć nowy dom.

Władze Trzebini podjęły decyzję o przyznaniu mieszkańcom dofinansowania do zabiegów sterylizacji bądź kastracji psa lub kota. Pieniądze na ten cel przekazywane są od lat. W tym roku na dofinansowanie sterylizacji lub kastracji, a także znakowanie psów czy usypianie ślepych miotów przewidziano kwotę 10 tys. zł. Na zlecenie gminy zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Mateusz Porzuczek z Trzebini, ul. Długa 5.

 

Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości:

- 50 % kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w liczbie maksymalnie 2 sztuk zwierząt rocznie danego gatunku w gospodarstwie;

- 100 % kosztów znakowania psów właścicielskich, które posiadają aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz są wykastrowane lub wysterylizowane;

- 100 % kosztów sterylizacji samic i kastracji samców oraz znakowania kotów organizacjom pozarządowym, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz opiekunom społecznym kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini;

- 50 % kosztów usypiania ślepych miotów;

- 100% kosztów usypiania ślepych miotów psów i kotów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących organizacjom pozarządowym, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz opiekunom społecznym.

 

Wnioski o wydanie skierowania na w/w zabiegi dostępne są na Dzienniku Podawczym budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz w zakładce "Załatw sprawę".

 

Cennik:

Rodzaj usługi

Cena brutto bez dofinansowania

Cena brutto z dofinansowaniem dla mieszkańców gminy (50%)

Cena brutto z dofinansowaniem dla społecznych, opiekunów  fundacji (100%)

Kastracja kota

100,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

Kastracja psa do 10 kg

170,00 zł

85,00 zł

170,00 zł

Kastracja psa od 11-15 kg

190,00 zł

95,00 zł

190,00 zł

Kastracja psa od 16-20 kg

200,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

Kastracja psa od 21- 25 kg

220,00 zł

110,00 zł

220,00 zł

Kastracja psa od 26-30 kg

250,00 zł

125,00 zł

250,00 zł

Kastracja psa  powyżej 30 kg

300,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

Sterylizacja suki do 10 kg

280,00 zł

140,00 zł

280,00 zł

Sterylizacja suki od 11-15 kg

300,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

Sterylizacja suki od 16-20 kg

350,00 zł

175,00 zł

350,00 zł

Sterylizacja suki od 21- 25 kg

380,00 zł

190,00 zł

380,00 zł

Sterylizacja suki od 26-30 kg

430,00 zł

215,00 zł

430,00 zł

Sterylizacja suki powyżej 30 kg

500,00 zł

250,00 zł

500,00 zł

Sterylizacja kotki

200,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

Uśpienie ślepego szczenięcia

15,00 zł

7,50 zł

15,00 zł

Uśpienie ślepego kocięcia

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

Znakowanie kota wolno żyjącego

35,00 zł

--

35,00 zł

Znakowanie psa właścicielskiego

0,00

0,00

---