Do 26 lipca trwa kolejna tura rekrutacji do projektu „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!”, prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o.

plakat2
W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie województwa małopolskiego, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:

• osoby zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
• pracownicy przewidziani do zwolnienia,
• pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
• osoby odchodzące z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy:

• bezpłatne SZKOLENIA ZAWODOWE (w ramach szkolenia Uczestnik dodatkowo otrzymuje stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu)
• 4-miesięczne STAŻE ZAWODOWE (Uczestnik otrzymuje stypendium: 1536,50 zł/mies. + zwrot kosztów dojazdu + ubezpieczenie NNW)

Dodatkowo każdy Uczestnik bezpłatnie objęty jest wsparciem Doradcy Zawodowego i Pośrednika Pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Projektu www.postawnasiebie.interkadra.pl. Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane dniach 18-26.07.2022 r. w biurze projektu przy ul. Wielicka 50, Kraków.

(źródło: www.postawnasiebie.interkadra.pl)