W związku z pandemią choroby COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzamy zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta w Trzebini. Zamykamy dla Klinetów budynek przy ul. Narutowicza 10. Mieszkańcy będą obsługiwani wyłącznie na Dzienniku Podawczym, mieszczącym się na parterze w głównym budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego.

 koronawirus po poprawce

W trosce o bezpieczeństwo Klientów Urzędu Miasta oraz pracujących tam osób apelujemy, by ograniczyć wizyty w magistracie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy do minimum. Mieszkańcy powinni też poczekać z załatwianiem spraw, które nie są pilne.

Zachęcamy wszystkich, by sprawy urzędowe załatwiali telefonicznie (tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147) lub elektroniczne, bez konieczności wychodzenia z domu. Więcej informacji o strefie usług elektronicznych znajdziecie na stronie internetowej gminy Trzebinia.

urzad koronawirus2