Burmistrz Miasta Trzebini informuje o prawie do przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

 

kominiarz

Zdjęcie poglądowe. FOT. pixabay

Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli również weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Jednocześnie informujemy o obowiązku wykonywania okresowych przeglądów kominiarskich.

Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku.
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą dokonywać jedynie osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdym czyszczeniu otrzymuje się dokument potwierdzający wykonanie czynności - po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny, natomiast po czyszczeniu - potwierdzenie zakresu wykonanych prac.

Czyszczenie przewodów dymowych jest szczególnie istotne, ponieważ osadzająca się sadza może się zapalić i spowodować pożar.