W czwartek, 6 sierpnia, o godz. 17.00, w budynku remizy OSP w Bolęcinie rozpocznie się spotkanie konsultacyjne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebini wraz z otoczeniem.

wazna informacja

Spotkanie konsultacyjne będzie miało charakter otwartego spotkania grupowego, na którym projektant przedstawi ustalenia projektu planu na etapie uzgodnień i opiniowania. Poprowadzą go doświadczeni moderatorzy z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie. Zadbają, by dyskusja była merytoryczna i będą łagodzić ewentualne kwestie sporne.

Mieszkańcom, którzy wezmą w nim udział, przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

Obszar objęty planem położony jest w południowo – zachodniej części Bolęcina, pomiędzy przedłużeniem ul. Komornickiej w kierunku zachodnim, ul. Skalną oraz granicą administracyjną gminy. Sporządzany plan dotyczy terenu złoża dolomitu triasowego „Bolęcin” oraz obecnej i planowanej eksploatacji przez przedsiębiorcę górniczego.

Celem konsultacji jest zapoznanie zainteresowanych z ustaleniami projektu planu, wyjaśnienie jego rozwiązań w kontekście dopuszczalnej zawartości planu określonej w przepisach oraz zebranie opinii dotyczących proponowanych rozwiązań.

Projekt planu oraz wszystkie informacje w sprawie konsultacji dostępne będą na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE → PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO → Konsultacje projektów i zmian planów zagospodarowania.

Uwagi i propozycje zmian do projektu planu będą można złożyć pisemnie w terminie do 07 sierpnia 2020r. (włącznie) na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osoby do kontaktu: Ewa Jaśko (tel. 327111049), Żaneta Romanowska (tel. 327111061), Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.