A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy Trzebinia

Sprawę załatwia: Referat Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Naczelnik: Klaudia Małysiak-Ligęza
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10 pok. nr 10
Telefon: 32 711 10 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 08.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Osoba odpowiedzialna:

Referat Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10 pok. nr 10, tel. 32 711 10 58

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Trzebinia (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 2 do niniejszej procedury).

 

Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:

a/ nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu o ile taki posiadają.

b/ numer NIP.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom

Miejsce składania dokumentów:

Dokumentację należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter pokój nr 1, 32-540 Trzebinia lub przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej podany adres Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku

Podstawa prawna:
  1. Art.35 ust.1 pkt. 2, art.38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. 2017, nr 1553 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
Uwagi i dodatkowe informacje:
  1. Na terenie Gminy Trzebinia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Trzebini. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
  2. Dokumentację należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia lub przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej podany adres Urzędu.
  3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki informacji o następujących zmianach: zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii obiektu hotelarskiego, zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.