A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy Trzebinia

Sprawę załatwia: Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini
Naczelnik: Beata Przeworowska
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10 pok. nr 10
Telefon: 32 711 10 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania:
Osoba odpowiedzialna:

Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10 pok. nr 8, tel. 32 711 10 58.

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących  obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Trzebinia (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
  2. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury).
  3. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
  4. Przedsiębiorca podaje numer NIP oraz  numer wpisu do KRS albo inny właściwy rejestr, do którego jest wpisany.
Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom

Miejsce składania dokumentów:

Dokumentację należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter pokój nr 1, 32-540 Trzebinia lub przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej podany adres Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku

Podstawa prawna:

1. Art.35 ust.2, art.38 ust. 2 i 3, art.39 ust. 3 i 4 art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje:

1.   Na terenie Gminy Trzebinia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Trzebini. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2.  Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania do Wydziału Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki informacji o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektów do rodzaju i nadaniu kategorii,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich na struktury,
  • zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.