A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Trzebinia

Sprawę załatwia: Referat Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Naczelnik: Klaudia Małysiak-Ligęza
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10 pok. nr 10
Telefon: 32 711 10 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 26.11.2020 r.

Dokumenty do pobrania:
Osoba odpowiedzialna:

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia ul. Narutowicza 10, pokój nr 10, telefon 32 711 10 58.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marzena Wiśniewska-Bielec

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Trzebinia (formularz wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej procedury).
  2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 2 do niniejszej procedury).
  3. Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:
    a) nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu o ile taki posiadają,
    b) numer NIP.
Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini - Dziennik Podawczy, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku

Podstawa prawna:

Artykuł 35 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 4, artykuł 38 ustęp 2 i 3, artykuł 39 ustęp 3 i 4 artykuł 40 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 238 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dziennik Ustaw z 2017r. pozycja 2166).

Uwagi i dodatkowe informacje:

Na terenie Gminy Trzebinia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Trzebini. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.