Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz zgłaszania pomysłów na propozycję realizacji projektów na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze".

LGD partnerstwo na Jurze -  logo

Informacja z 28.07.2022 r.:

LGD rozpoczęła prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 - 2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Propozycje będą zbierane do połowy sierpnia 2022 r.

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych. Badanie ma formę anonimowej ankiety, skierowanej do mieszkańców, którą można wypełnić online - klikając w ten link weź udział w badaniu.

Zachęcamy również do podzielenia się pomysłami realizacji projektów na terenie Stowarzyszenia. Opracowanie nowej strategii stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. Przedstawione w fiszkach projekty zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii oraz budżetu - klikając w ten link prześlij swoją propozycję (fiszka projektowa do zgłaszania projektów online).

loga instytucj izaangażowanyc w projekt LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020