Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR"

Data powstania organizacji: 23.02.1994 r.
Adres siedziby: Trzebinia ul. Grunwaldzka 1,
Kontakt: 508 200 210, 698 526 924, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Władze: Witold Siemek – Prezes, Małgorzata Ropka – Wiceprezes.
strona www.muzeum.trzebinia.org.pl

Zakres działalności:

Promowanie kultury regionalnej poprzez prowadzenie Muzeum Regionalnego w Trzebini.

Pogłębianie wiedzy o regionie wśród społeczeństwa i młodzieży. W tym celu stowarzyszenie zorganizowało Muzeum Ziemi Trzebińskiej, które pozyskuje, udostępnia i wystawia w celach badawczych i edukacyjnych materialne i niematerialne świadectwa ludzkiej działalności w naszym regionie. Propaguje wiedzę o Trzebini, stara się budzić świadomość historyczną wśród mieszkańców naszego miasta. Działania te realizuje poprzez organizowanie odczytów, wystaw, wieczornic, współredagowanie informatora „Regionalista Małopolski” - redagowany przez Małopolski Związek Towarzystw Regionalnych w Krakowie, którego jest członkiem.

Muzeum jest czynne po telefonicznym uzgodnieniu, tel. 698 526 924 (prezes - Witold Siemek) lub 508 200 210 (wiceprezes i kierownik muzeum - Małgorzata Ropka).

Historia powstania muzeum w Trzebini

24.06.1999 r. zostało otwarte przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” w Dworze Zieleniewskich „Muzeum Ziemi Trzebińskiej” zorganizowane przez prezesa stowarzyszenia Jan Stryczka i Stanisława Orłowskiego. W roku 2010 zostało wpisane do rejestru sądowego jako muzeum prowadzone przez SMZT „COR” i przyjęło nazwę „Muzeum Regionalne Trzebini”. Kierownikiem muzeum jest Małgorzata Ropka a jej zastępcą Marek Bielecki. Obecny adres muzeum Trzebinia, ul. Grunwaldzka 1.

makiety maszyn COR 2023

 Fot. Muzeum Regionalne w Trzebini – sala przemysłowa – makiety maszyn i urządzeń górniczych. ( zasoby własne muzeum)

Prowadzenie Chóru Milenium

W strukturach stowarzyszenia działa chór mieszany „Milenium", utworzony we wrześniu 1999 r. W swoim repertuarze chór „Milenium" posiada utwory o tematyce ludowej, religijnej i patriotycznej. Są one twórczością zarówno kompozytorów polskich, zagranicznych, jak i efektem własnych opracowań muzycznych dyrygenta. Chór bierze udział w przeglądach i konkursach muzycznych, zapewnia również oprawę muzyczną dla wielu gminnych uroczystości.  Próby chóru odbywają się w każdą środę w godz. 1700-1900 w miesiącach  styczeń- czerwiec, wrzesień – grudzień.

Dyrygent chóru: Wasyl Stefanuk, absolwent Wydziału Muzycznego w Iwanofrankińsku.

Przewodniczącą chóru „Milenium” jest Anna Bodzenta, tel. 502 637 729.

Jubileusz choru 15.12.2021 r

 Fot.: 15 grudnia 2021 r. Dwór Zieleniewskich koncert dla długoletnich jubilatów małżeńskich, fot. Photomoments Ścigaj Anna

Prowadzenie koła krótkofalowców

W strukturach stowarzyszenia działa również Koło Krótkofalowców posiadające swój znak SP9KLF, które zaprasza zainteresowanych do współpracy, które zaprasza zainteresowanych do współpracy.

Adres koła: Trzebinia, ul. Grunwaldzka 1,

Kontakt: Niewiedział Jan, tel. 609 679 661.

sekcja krótkofalowców z Trzebini na zawodach w 2017 roku

Fot. Zawody krótkofalarskie na UKF – Trzebinia marzec 2017

Realizowane działania w ostatnim roku:

Stowarzyszenie na koniec 2022 roku liczyło 48 członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych.

Muzeum:

 Rok 2022 to pod względem finansowym nie był  dobry rok, ze względu na bardzo niską, w porównaniu do potrzeb, dotację otrzymaną z Gminy Trzebinia. Udało nam się jednak uzyskać dotację ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ważnym elementem tego zadania była organizacja w sierpniu dużej wystawy „Różne oblicza górnictwa” – z okazji upamiętnienia
100-lecia największej katastrofy górniczej na naszym terenie, w której zginęło 28 górników.
W uroczystym otwarciu uczestniczyło około 100 osób, byli to przedstawiciele władz samorządowych powiatu chrzanowskiego i gminy Trzebinia, przedstawiciele stowarzyszeń związanych z górnictwem, mieszkańcy regionu małopolski i śląska, młodzież szkolna, potomkowie ofiar katastrofy. Przekrój wiekowy uczestników wahał się od 5 do 95 lat. Wydarzenie ze względu na różnorodność odbiorców i zasięg terytorialny, z którego przybyli, zyskało rangę nie tylko regionalna, ale także ponadregionalną.

W październiku razem w Polskim Związkiem Filatelistycznym koło w Trzebini zorganizowana została wystawa z okazji 175 rocznicy otwarcia  kolei Krakowsko-Górnośląskiej, przebiegającej przez Trzebinię i Chrzanów.

Pomimo braku środków finansowych a dzięki dużemu nakładowi pracy członków stowarzyszenia udało się wykonać następujące prace:

 • powieszono część drewnianych narzędzi rolniczych w sali rolnej,
 • wykonano nowe półki na eksponaty
 • wyczyszczono i zakonserwowano replikę chodnika górniczego w maszynie wyciągowej
 • zamontowano kolejne programatory czasowe do racjonalizacji wydatków
  na ogrzewanie,
 • zinwentaryzowano i zdigitalizowano stare mapy terenów górniczych,
 • w maszynie wyciągowej wyczyszczono z rdzy silnik,
 • uporządkowano teren wokół maszyny wyciągowej

                wykonano nowe półki w sali z eksponatami wspomnienia z PRL-u,

 • zabezpieczono przed zimą część eksponatów wyjątkowo narażonych na skutki niskich temperatur.

                Korzystaliśmy z pracy osoby na pracach społeczno-użytecznych, która w okresie od marca do października wykonywała prace porządkowe  w budynku muzeum.

                W 2022 udało się uzupełnić wyposażenie muzeum o urządzenie wielofunkcyjne,  30 sztuk nowoczesnych ram, 1 sztukę stojaka trzy poziomowego,  4 sztuki podstawek na eksponaty, 3 sztuki termometrów z higroskopem do pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach muzeum oraz mobilną kolumnę  głośnikową wraz z osprzętem.

                Muzeum wzbogaciło się także o nowe eksponaty, m.in.:

 • urządzenia do produkcji opłatków – przekazały siostry felicjanki,
 • stare meble i narzędzia rolnicze - przekazały siostry felicjanki,
 • parnik na ziemniaki - przekazały siostry felicjanki,
 • maszyna do szatkowania kapusty - przekazały siostry felicjanki,
 • żarna - przekazały siostry felicjanki,
 • prawidła do naciągania firanek - przekazały siostry felicjanki,
 • drewniane belki stropowe z chaty z Sierszy,
 • zabytkowe aparaty telefony górnicze oraz z czasów PRL.

 

Otwarcie wystawy cor 2023

 Fot. Otwarcie wystawy „Różne oblicza górnictwa” (zasoby własne)

Chór Milenium:

W ubiegłym roku tak jak i w poprzednim udało nam się pozyskać dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Mój głos w chórze Milenium” z przeznaczeniem na Chór Milenium. W ramach dotacji odbyło się 15 spotkań warsztatowych, zakupiliśmy 14 kompletów strojów dla damskiej części chóru. Z okazji Święta Górników 12 grudnia 2022 r. w Willi NOT w Trzebini ul. Grunwaldzka odbyła się Barbórka, podczas której uczestnicy wysłuchali pieśni górniczych w wykonaniu Chóru Milenium. Podczas koncertu chór zaprezentował Hymn Górniczy oraz wiązankę pieśni górniczych. Damska część chóru zaprezentowała się w nowo zakupionych strojach. Program artystyczny został wzbogacony prezentacją przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 5, dotyczącą byłych dyrektorów Kopalni „Siersza” zamieszkujących w przeszłości Willę NOT, zwaną „Willą Dyrektorską”. Uczniowie ubrani w stroje regionalne zaprezentowali tradycyjny taniec śląski. Młodzież została przygotowana przez  naszą koleżankę Małgorzatę Ropka. 

Chór Milenium swoimi występami uświetnił następujące uroczystości

30 stycznia – koncert kolęd i pastorałek,

3 maja – z okazji Konstytucji 3 Maja,

29 maja – Koncert pieśni Maryjnych i Patriotycznych w Czernej,

3 października – inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

19 i 23 grudnia – Koncerty Wigilijne.

 

Koło krótkofalowców:

Rok 2022 był dla spraw klubowych dużo owocniejszy od dwóch lat pandemicznych. Krótkofalowcy pod znakiem klubowym SP9KLF uczestniczyli w 21 zawodach ogólnoświatowych oraz 12 zawodach krajowych. Stacja klubową była klasyfikowana w zawodach światowych w pierwszej 50 uczestników w danej kategorii, w zawodach krajowych w pierwszej dziesiątce. Nasi krótkofalowcy zdobyli 13 dyplomów, w tym 8 zagranicznych. Stacja klubowa była aktywna podczas roju meteorytów w sierpniu, październiku i grudniu. Przeprowadzili około 35 łączności, z 21 krajami w Europie i Azji z odległościami sięgającymi 2350 km . Usprawnili anteny na pasma kf i UKF, które znajdują się na wieży szybowej. Zainstalowali sieć internetu, która służy do obsługi przemiennika DMR na pasmo 70 cm, obsługującego zasięgiem całą Polskę. 

Data aktualizacji danych: 14.09.2023 r.