To pierwsza taka inwestycja od ponad czterdziestu lat na terenie działalności Wodociągów Chrzanowskich (Trzebini oraz Chrzanowa i Libiąża). Oddano do użytku nowe ujęcie wody w Czyżówce. Póki co płynie ona tylko do mieszkańców tego najmniejszego sołectwa w gminie Trzebinia. Docelowo będą mogły z niej korzystać także inne miejscowości.

otwarcie ujęcia czołowka

Uczestnicy spotkania skosztowali wody z ujęcia w Czyżówce 

Prace trwały trzynaście miesięcy. W uroczystym otwarciu ujęcia wody pitnej wzięli udział m.in. wojewoda Łukasz Kmita, poseł Krzysztof Kozik, burmistrzowie trzech gmin tworzących związek: Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa, Hubert Szumniak, zastępca burmistrza Libiąża, Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini, Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna, Halina Henc, sołtys Czyżówki, a także przedstawiciele firmy MIKO-TECH sp. z.o.o z Łazisk Górnych, która realizowała to zadanie, ponadto radni, zaproszeni goście.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 4,2 mln zł. Na realizację zadania Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna otrzymał 2 850 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się wiele lat temu. Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. najpierw wykonały prace wiertnicze. Powstały wtedy dwie studnie: podstawowa i awaryjna. Kolejnym etapem była właśnie budowa nowoczesnej infrastruktury ujęcia wody głębinowej. Na razie, w początkowej fazie eksploatacji, z ujęcia pobieranych jest około 80 – 100 kubików wody na dobę. Docelowo, po połączeniu z lokalną siecią wodociągową, z wody z Czyżówki będą mogli korzystać mieszkańcy także innych miejscowości. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi 800 metrów sześciennych na dobę.

- Na naszym terenie nie brakuje wody pitnej. Musimy jednak pamiętać, że spośród krajów europejskich Polska ma jeden z najmniejszych zasobów w przeliczeniu na mieszkańca. Złoże w Czyżówce gwarantuje dostawę sporej ilości wody na kolejne lata. Pozwoli także w znacznym stopniu zmniejszyć ilość wody kupowanej u dostawców zewnętrznych – podkreśla Arkadiusz Pypłacz.

- Realizacja tej inwestycji to część naszej strategii, która zakłada uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, co w przyszłości powinno wpłynąć korzystanie na wysokość cen za wodę. Dziękuję wszystkim, dzięki którym było to możliwe, bo z własnych środków ciężko byłoby to wykonać – zaznacza Łukasz Brzózka, prezes zarządu Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Wcześniej mieszańcy Czyżówki korzystali z wody kupowanej od elektrowni. Jak potwierdza sołtys Halina Henc, zdarzały się przerwy w jej dostawie i to wielogodzinne, co utrudniało codziennie życie mieszkańcom.

- Dlatego wszyscy bardzo cieszymy się z realizacji tej inwestycji. W imieniu mieszkańców bardzo za to dziękuję – podkreśla sołtys i zarazem radna Rady Miasta w Trzebini Halina Henc.

- To woda znakomitej jakości i nie wymaga uzdatniania – podkreśla Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

- Dziękuję moim kolegom samorządowcom z Chrzanowa i Libiąża. Gdy siadamy do stołu i rozmawiamy o strategicznych inwestycjach, szukamy wspólnie rozwiązań korzystnych dla naszych mieszkańców. A przykładem tego jest właśnie ta inwestycja. Ta kolejny krok w kierunku uniezależnienia się od dostaw wody z zewnątrz, a co za tym idzie stabilizacji cen – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.