W celu ustalenia kierunków rozbudowy sieci, jak i określenia potencjalnych wielkości ciepła, firma Veolia Sp z o.o. prosi mieszkańców,...

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk niegroźnego dla ludzi, ale szkodliwego dla gospodarki afrykańskiego pomoru świń (ASF),...

Przekazujemy informację Głównego Inspektoratu Weterynarii na temat wyznaczenia lekarza weterynarii do prowadzenia czynności związanych z badaniem...

W tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z...

Szkolenie dla zainteresowanych tematem odbędzie się 21.02.2018 r. o godz. 16.00 w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Organizatorami spotkania są...