Zdjęcie poglądowe
Rozpoczyna się inwentaryzacja oraz weryfikacja możliwości technicznych montażu paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach, zgłoszonych do projektu...

Solary
Projekt, dotyczący montażu instalacji odnawialnych źródeł energii OZE, miał się zakończyć 31 grudnia tego roku. Termin jego realizacji przesunięto...

Infografika
Zarząd związku komunikacyjnego, w uzgodnieniu w dyrekcją szpitala w Chrzanowie, podjął decyzję o realizacji specjalnych kursów w niedzielę, 10 maja....

MBP w Trzebini
Od wtorku, 5 maja, Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini znów będzie otwarta. Mieszkańcy będą mogli odwiedzić placówkę, by zwrócić lub wypożyczyć...

Infografika
Samorząd Województwa Małopolskiego ruszył z inicjatywą „RodzinaRazem” – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”.

Infografika PEFRON
W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem...

Grafika
W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji...

Skrzyżowanie w Myślachowicach
O poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w centrum Myślachowic trzebiński samorząd zabiega od lat. Droga jest w zarządzie województwa. Mimo to...