Dnia 29.07.2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r....
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 22.07.2021 roku o wyznaczeniu, ze względu na skomplikopwany charakter, nowego terminu...
Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.07.2021 roku w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy...
Zarządzenie numer 0050.208.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.07.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.211.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.07.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego, w dniu 29 czerwca 2021 r. została wydana decyzja...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zawiadmienia o wydaniu decyzji z dnia 18 czerwca 2021 r., w przedmiocie...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania opinii przez Państwowego-Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 30 czerwca 2021 r. postanowienia Nr 13/2021 znak: WIXI.7840.1.88.2020.PZ – którym z urzędu prostuje...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie zawiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i...
Zarządzenie nr 0050.183.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.179.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zezwolenia realizacji inwestycjl drogowej pn.: Rozbudowa autostrady A4 na odcinku województwa...
Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...